PRAVILA I UVJETI DARIVANJA

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je tvrtka Simon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice

NAMJENA NAGRADE Svrha nagradne igre je promocija robne marke AVIUM i prikupljanje pretplatnika na AVIUM.si e-newsletter.

 1. UVJETI SURADNJE

Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da sudionik neopozivo i bezuvjetno prihvaća Pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagradna igra traje na društvenoj mreži Facebook (na stranici: https://www.facebook.com/aviumnaravno/ ) od 10.11.2020 od objave do 24.11.2020 do 12:00 sati (vrijeme organizatora). ).

Svi državljani Republike Slovenije koji su između 10.11. 2020. od objave nagradne igre do 24.11.2020 do 12:00 sati podnesite prijavu na društvenoj mreži Facebook.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Trgovine Kralj, Simon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice niti članovi uže obitelji zaposlenika.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju i suglasni su s pravilima i uvjetima nagradne igre.

NAGRADE:

▪️ 100x HIDRATANTNA KREMA S HIJALURONSKOM KISELINOM 13,90 €

Gore navedena vrijednost nagrade predstavlja tržišnu vrijednost na dan prihvaćanja ovih pravila. Svaka naknadna promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada.

Zamjena nagrade za novac nije moguća.

 1. ODABIR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA NAGRADA

Od svih koji su ispunili formular na društvenim mrežama Facebook i Instagram (naveden u najavi) u razdoblju od 10.11. 2020. i 24.11.2020 do 12:00 sati na Facebook stranici https://www.facebook.com/aviumnaravno/ , 25.11.2020. organizator će izvlačenjem odrediti dobitnika. (random.org)

Najkasnije do 30. studenog 2020. organizator će poslati potvrdu o izvlačenju na registriranu e-mail adresu 100 dobitnika. Rezultat odabira je konačan i na njega se ne može žaliti.

Pobjednički (izvučeni) radovi bit će nagrađeni gore navedenim nagradama.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre izričito pristaje na ova Pravila i uvjete nagradne igre te na javnu objavu imena i prezimena dobitnika.

Organizator nije dužan odgovoriti na zahtjeve onih koji nisu na vrijeme dostavili svoje osobne podatke.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost, niti sudjeluje u sporovima oko vlasništva nad izvučenom nagradom. Svi sporovi vezani uz prava oko vlasništva nad izvučenom nagradom neće utjecati na pravilo da priređivač dodjeljuje nagradu osobi čiji su podaci dostavljeni u sklopu nagradne igre ili koje je proslijedilo službeno ovlaštenoj osobi ili zakonskom zastupniku.

 1. OBJAVA I PREUZIMANJE NAGRADE

Ukoliko dobitnik ne dostavi ili ne dostavi svoje podatke, ili ih dostavi nepotpuno ili netočno i/ili u mjeri u kojoj se dobitnik ne može obavijestiti i/ili u mjeri u kojoj se utvrdi da nije ispunjavao uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri i/ili da je prekršio ove uvjete i/ili ako ne želi ispuniti svoje obveze u skladu s ovim uvjetima, a sve u roku koji odredi priređivač, dobitnik nagrade gubi pravo na nagrada.

Uvjet za preuzimanje nagrade je da dobitnik odgovori na e-mail organizatora u roku od 7 dana od primitka obavijesti sa sljedećim podacima : ime, prezime, stalna adresa.

U slučaju da primatelj na vrijeme ne dostavi tražene podatke, gubi pravo na nagradu, a priređivač se oslobađa obveze predaje nagrade tom primatelju.

Nagrada koja ostane nedodijeljena zbog neispunjavanja uvjeta za dobivanje nagrade od strane nagrađenog u tom slučaju ostaje nedodijeljena.

Maloljetnici i osobe kojima je djelomično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost nagradu mogu preuzeti samo na temelju pisanog pristanka roditelja ili zakonskog zastupnika koji ih i zastupa prilikom uručenja nagrade. Pisano odobrenje može se dati nakon što pobjednik primi obavijest o nagradi. Dakle, suglasnost znači i suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Dobitnik nagradu prima poštom na osobnu adresu.


 1. OSOBNI PODACI

Priređivač nagradne igre će osobne podatke dobitnika koristiti isključivo za potrebe provedbe nagradne igre, dodjele nagrada u nagradnoj igri i plaćanja predujma poreza na dohodak. Priređivač nagrade jamči da podaci koje sudionici dostave neće predati trećoj strani ili koristiti na bilo koji drugi način protivno zakonodavstvu Republike Slovenije.


 1. POREZI I PREDUJMOVI DOHODAKA

Nagrađena osoba je porezni obveznik po zakonu. Organizator nagradne igre Trgovine Kralj, Simon Kralj sp, . se obvezuje podmiriti akontaciju poreza na dohodak u slučaju pojedinačne nagrade čija vrijednost prelazi 42€. Organizator nije odgovoran za poreze koji mogu nastati u vezi s bilo kojim drugim nagradama.


 1. PROBLEMI ILI DVOSMISLENOSTI

U slučaju problema ili nejasnoća obratite nam se privatnom porukom na društvenoj mreži Facebook.


 1. OSTALE ODREDBE

Organizator ni na koji način ne preuzima odgovornost za:

 • kvar društvene mreže Facebook,
 • nefunkcioniranje usluge, koje je posljedica nepravilnog korištenja ili neznanja o korištenju usluga,
 • nefunkcioniranje usluge, koje je posljedica kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje usluge,
 • sve neželjene posljedice koje bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanja u nagradnoj igri,
 • sve posljedice korištenja nagrada.

Facebook je u potpunosti oslobođen svih obaveza vezanih uz provedbu nagradne igre i svih aktivnosti koje iz iste proizlaze.

Nagradna igra ni na koji način nije sponzorirana, odobrena ili administrirana od strane Facebooka, niti je na bilo koji način povezana s Facebookom.

Svoje podatke povjeravate organizatoru i pretplatniku nagradne igre, a ne Facebooku.

Za tumačenje pravila odgovoran je organizator, a sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća ova pravila i slaže se s njima. Rezultati izvlačenja su konačni i ne mogu se pobijati prema ovim pravilima.

Ova pravila predstavljaju isključiva pravila organizacije nagradne igre, sudjelovanja u nagradnoj igri te dodjele nagrade. Sva ostala izravna ili neizravna objašnjenja ili poruke organizatora nagradne igre samo su informativni sažetak ovih pravila i informacija o nagradnoj igri.

U slučaju kršenja ili navodnih kršenja uvjeta navedenih u ovim pravilima, svaki sudionik odgovara organizatoru i/ili trećim osobama za svu nastalu štetu, te u tom slučaju organizator zadržava pravo odbiti dopustiti sudioniku i/ili ili u bilo kojem trenutku tijekom trajanja nagradne igre bez ikakve obveze isključene iz nastavka nagradne igre. Ova odredba vrijedi i nakon završetka nagradne igre.

Organizator ni na koji način ne preuzima odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik mogao pretrpjeti kao posljedicu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Sudionik nagradne igre preuzima svu odgovornost u vezi s korištenjem nagrade dobivene u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice korištenja nagrade koju je dobitnik dobio u nagradnoj igri.

Priređivač ne snosi troškove koji su sudionici nastali sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Odluka priređivača i organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru ​​i pravila vezana uz nju je konačna i odnosi se na sve sudionike.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. O svim promjenama i novostima nagradne igre organizator će sudionike obavijestiti objavama na Facebook stranici.


 1. U SLUČAJU SPOROVA proizašlih iz nagradne igre nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani.

Pravila stupaju na snagu 10. studenog 2020. s početkom nagradne igre.

Ljubljana, 7. studenog 2020

Simon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice